Iluminacja Bazyliki Katedralnej

 


Uroczystości z okazji zakończenia prowadzonego wspólnie przez Diecezję Łowicką i Urząd Miasta w Łowiczu projektu unijnego

 

24 września 2011 roku odbyła się uroczystość zakończenia prowadzonego wspólnie przez Diecezję Łowicką i Urząd Miasta w Łowiczu projektu unijnego „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu - najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego w parku Błonie". Gospodarze tego święta  J. E. Ks. Bp Andrzej Franciszek Dziuba - Biskup Łowicki i  Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński na to wydarzenie zaprosili wielu gości. Przybyli: Barbara Raczyńska z kancelarii prezydenta RP, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Starosta Łowicki Janusz Michalak, przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta i powiatu, Księża Biskupi J. E. Ks. Bp Józef Zawitkowski i Biskup Senior J. E. Ks. Bp Alojzy Orszulik, przedstawiciele Kapituł Diecezji Łowickiej, duchowni i świeccy. Wśród gości nie zabrakło dyrektorów i prezesów firm zaangażowanych w realizację prac nad wykonaniem projektu.


Uroczystości zostały podzielone na II etapy. Pierwszy - Sympozjum zorganizowane przez Diecezję Łowicką i Katedrę Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, które rozpoczęło się w godzinach porannych oraz drugi - uroczystości w Bazylice Katedralnej

Sympozjum prowadził prof. Wiesław Jan Wysocki - dziekan wydziału nauk historycznych i społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Słowo wstępne wygłosili Ksiądz Bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba oraz Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński.
Historię Katedry Prymasowskiej oraz życie kościelno - intelektualne w dawnym Łowiczu przybliżył wszystkim Ks. dr Stanisław Poniatowski - wykładowca WSD w Łowiczu. Profesor Wiesław Jan Wysocki przedstawił dzieje kultu św. Wiktorii - patronki diecezji łowickiej, a dr Beata Skrzydlewska z Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie przedstawiła wszystkim historię muzeów kościoła rzymskokatolickiego. Ochrona zabytków kultury religijnej Kościoła - zadania administracji diecezjalnej - to wykład dr Andrzeja Frejlicha z KUL.
Podczas spotkania, można się było dowiedzieć o przebiegu prac podczas rewitalizacji w Łowiczu (prof. Edward Kosakowski i Aleksander Piotrowski), o możliwościach finansowania remontów zabytków sakralnych (Ks. kan. mgr lic. Bogumił Karp - Ekonom Diecezji Łowickiej).
Zbiory skarbca łowickiego zilustrował Ks. kan. mgr. lic Stanisław Majkut, a o miejscu szat liturgicznych w działalności fundacyjnej arcybiskupów mówiła dr Karolina Stanilewicz (Uniwersytet Śląski).

Drugi etap uroczystego podsumowania projektu rozpoczął się o godzinie 17.40 - wyświetleniem filmu przygotowanego o naszej Bazylice Katedralnej. Następnie Ekonom Diecezjalny Ks. Bogumił Karp oraz Burmistrz Miasta Łowicza przywitali zgromadzonych gości. Wszyscy wspólnie uczestnicząc we Mszy Świętej dziękczynnej pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Andrzeja Franciszka Dziuby podziękowali Bogu i ludziom za pomyślnie przeprowadzone prace. Po modlitwie odbył się koncert Orkiestry Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Krzysztof Pendereckiego. Po koncercie wszyscy zgromadzeni wyszli przed Bazylikę Katedralną, aby być świadkami uroczystej iluminacji. Wspólne dziękczynienie zakończył posiłek w salach dawnej, rozbudowanej w czasie projektu, Dziekanii.

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

„...GORLIWOŚĆ O DOM TWÓJ MNIE POŻERA...”
J 2,17 (Ps 69,10)

Sympozjum zorganizowane przez Diecezję Łowicką
i Katedrę Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z okazji ukończenia prac konserwatorskich przy Zespole Katedralnym w Łowiczu

 Łowicz 24 wrzesień 2011

W Sali audiowizualnej w budynku Dziekanii (Stary Rynek 24/30E – wejście od strony parkingu parafialnego):
 
9.15 Otwarcie Sympozjum i prowadzenie:  prof. Wiesław Jan Wysocki, dziekan wydziału nauk historycznych i społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

9.20 - 9.30 Słowo wstępne: - Ksiądz Bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba - Burmistrz Miasta Krzysztof Jan Kaliński

9.30 - 10.00 ks. dr Stanisław Poniatowski (WSD Łowicz) – Katedra łowicka spadkobierczynią ośrodka życia kościelno – intelektualnego w dawnym Łowiczu

10.00 - 10.30 prof. Wiesław Jan Wysocki (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Z dziejów kultu Świętej Wiktorii w Łowiczu.

10.30 - 11.00 dr Beata Skrzydlewska (KUL Lublin) – Historia i współczesność –Muzea Kościoła rzymskokatolickiego

11.00 - 11.30 dr Andrzej Frejlich ( KUL Lublin) – Ochrona zabytków kultury religijnej Kościoła-zadania administracji diecezjalnej

11.30 - 12.00 Przerwa na kawę

12.00 - 12.30 ks. mgr lic. Bogumił Karp (Ekonom Diecezjalny) – Finansowanie remontów zabytków sakralnych w oparciu o środki unijne i dotacje – wyzwania i szanse – na przykładzie projektu Diecezji Łowickiej pt. Renowacje zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego parku Błonie

12.30 - 13.00 prof. Edward Kosakowski, dr Aleksander Piotrowski (ASP Kraków; AC Konserwacja Zabytków Piotrowski Kosakowski Sp. J.  Prace konserwatorskie w Parafii Katedralnej p. w. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu

13.00 - 13.30 ks. mgr lic. Stanisław Majkut (Łowicz)– Zbiory skarbca łowickiego

13.30 - 14.00 dr Karolina Stanilewicz (Uniwersytet Śląski – Katowice)– O miejscu szat liturgicznych w działalności fundacyjnej arcybiskupów

14.00 Dyskusja

15.30 Zakończenie

 

W Katedrze Łowickiej:

18.00   Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Andrzeja Dziuby

19.30   Koncert w wykonaniu Orkiestry Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego

Kliknij w miniaturę plakatu aby go powiększyć