Możesz wesprzeć remont katedry:

- poprzez modlitwę,

- finansowo - porzez wpłaty na konto 18 1240 3347 1111 0010 1322 1668