Strona projektu pt: Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu - najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego w parku Błonie, numer IPI/86/2007.

Bazylika Katedralna w Łowiczu

 

Konserwacja i restauracja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej bezcennego zabytku Ziemi Łowickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia ma na celu utworzenie "Szlaku architektury sakralnej Łowicza". Bazylika katedralna nazwana Mazowieckim Wawelem jest miejscem, w którym spoczywa dwunastu arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski.

Stałe użytkowanie oraz upływ czasu spowodował nieodwracalne zmiany destrukcyjne, które mają wpływ na obiekt zabytkowy. Łowicka katedra stanowi miejsce kultu religijnego, a także kształtuje kulturową tożsamość regionalną.

Bardzo ważne jest, aby przywrócić katedrze jej doskonały wygląd architektoniczny, który będzie miał wpływ na wzrost liczby turystów, ożywienie gospodarcze regionu, oraz ofertę kulturalno-turystyczą.

Renowacja katedry niesie ze sobą szerokie przedsięwzięcie m.in. zagospodarowanie terenu otoczenia budowli sakralnej. Celem jest powstanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie, położonego tuż nad rzeką Bzurą.